Vårt lag

ca 3
vårt-lag3
vårt-lag2
lag (1)

Chen Bin: Ordförande och General Manager

Född i Ya'an, Sichuan, MBA, tog examen från University of South Australia.Med fokus på växtextraktindustrin i 21 år har Chenbin fått rik ledningserfarenhet och professionell bakgrund inom forskning och utveckling, produktion och försäljning av växtextrakt.

lag (4)

Guo Junwei: Biträdande generaldirektör och teknisk direktör

Ph.D., tog examen från Sichuan University med huvudämne i biokemi och molekylärbiologi.Med fokus på forskning och utveckling av växtextraktprodukter i 22 år ledde han företagets FoU-team för att erhålla mer än 20 nationella uppfinningspatent och tekniska reserver av olika praktiska produkter, vilket starkt stödde företagets framtida utveckling.

lag (2)

Wang Shunyao: QA/QC-handledare (QA: 5 ;QC:5)

Han tog examen från Sichuan Agricultural University, med huvudämne i farmaceutiska preparat, han har varit djupt involverad i växtextraktionsindustrin i 15 år.Han är känd för sin strikthet, professionalism och fokus inom växtutvinningsindustrin i Sichuan, vilket helt garanterar kvalitetskontrollen av företagets produkter.

lag (3)

Wang Tiewa: Produktionschef

Med en kandidatexamen har han varit engagerad i produktionsledning inom växtutvinningsindustrin i 20 år och har samlat på sig rik ledningserfarenhet, vilket har gett ett starkt stöd för snabb leverans till kunder av företagets produkter med hög kvalitet.