Fabriksintroduktion

Vårt FoU-center

10 forskare och experter från Times Biotech, genom att samarbeta med Sichuan Agricultural University – ett kinesiskt jordbruksuniversitet med ett avancerat forskningslaboratorium – våra kombinerade team har årtionden av erfarenhet, tilldelats över 20 internationella och nationella patent.

Med både den lilla testverkstaden och pilotverkstaden utrustade med sofistikerad experimentutrustning kan den nya produkten utvecklas effektivt.

QA&QC

Vårt kvalitetskontrollcenter är utrustat med högpresterande vätskekromatografi, ultraviolett spektrofotometer, gaskromatografi, atomabsorptionsspektrometer och annan sofistikerad testutrustning, som exakt kan detektera produktinnehåll, föroreningar, lösningsmedelsrester, mikroorganismer och andra kvalitetsindikatorer.

Times Biotech fortsätter att förbättra våra teststandarder och se till att alla föremål som ska testas testas korrekt.

Produktionskapacitet

Times Biotech har en produktionslinje för utvinning och raffinering av växtextrakt med daglig fodervolym på 20 ton;en uppsättning kromatografisk utrustning;tre uppsättningar koncentrationstankar med enkel och dubbel effekt;och en ny produktionslinje för vattenutvinning för bearbetning av 5 ton växtextrakt per dag.

Times Biotech har 1000 kvadratmeter med 100 000 - klass renings- och förpackningsverkstäder.